Please uncheck "Request desktop site" to continue!"

Termeni și Condiții

 UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI ACORDUL DE INFORMARE

Citiți cu atenție acești termeni și condiții de utilizare înainte de a utiliza sau a obține orice materiale, informații, produse sau servicii www.hotelbelvederebraila.ro. Prin accesarea site-ului www.hotelbelvederebraila.ro sunteți de acord să acceptați, fără limitare sau calificare, toți acești termeni și condiții de utilizare. Dacă nu acceptați acești Termeni și condiții de utilizare, vă rugăm să părăsiți imediat www.hotelbelvederebraila.ro.

1.      TERMENI DE UTILIZARE 

Prezentul Acord guvernează utilizarea dvs. site-ului aflat la adresa www.hotelbelvederebraila.ro (denumit "Site-ul") și este încheiat între Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA (denumit în continuare "noi", "nostru" sau "Noi") și dvs., în numele dvs. și al cumpărătorului, membrului sau furnizorului pentru care v-ați înregistrat ("Dumneavoastră"). Utilizând, vizionând, transmițând, stocând și / sau utilizând Site-ul, serviciile sau funcțiile oferite în sau de către Site și / sau conținutul Site-ului în orice mod, ați fost de acord cu fiecare și cu toți termenii și Condițiile de mai jos și renunțați la orice drept de a pretinde ambiguitate sau eroare în prezentul acord. Ne rezervăm dreptul, cu discreția exclusivă și absolută, de a modifica, schimba, adăuga sau elimina porțiuni din acești termeni în orice moment fără notificare și, dacă nu se indică altfel, astfel de modificări vor intra în vigoare imediat; Prin urmare, verificați periodic acești termeni pentru modificări. Dacă veți continua să utilizați site-ul în urma postării modificărilor din acest Acord, va însemna că acceptați aceste modificări. Dvs. și Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA sunteți contractori independenți și nicio agenție, parteneriat, asociere prin participațiune, relație angajat - angajator nu este destinată sau creată prin prezentul acord.

2.      ELIGIBILITATEA

Site-ul este disponibil numai persoanelor și entităților care pot forma contracte cu caracter juridic obligatoriu în conformitate cu legislația aplicabilă. Fără a limita cele menționate anterior, site-ul și serviciile oferite de Site nu sunt disponibile minorilor. Site-ul și materialele aflate pe sau prin intermediul Site-ului sunt furnizate de noi numai în scop informativ, înțelegându-se că prin furnizarea acestor materiale nu suntem implicați în furnizarea de consultanță sau servicii juridice ori de altă natură. Informațiile conținute în sau prin intermediul site-ului se bazează pe surse considerate a fi corecte și fiabile și am exercitat o atenție rezonabilă pentru a asigura exactitatea informațiilor. Cu toate acestea, nu facem nici o declarație sau garanție cu privire la o asemenea precizie. Aceste materiale au fost pregătite pentru noi de către personalul nostru și alții.

3.      DREPT DE AUTOR

Acest site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea deținută de Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA. Acest site și conținutul furnizat pe acest site nu pot fi copiate, reproduse, republicate, încărcate, postate, modificate, transmise sau distribuite fără acordul scris al Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA, cu excepția faptului că puteți descărca, afișa și imprima o copie a Materialelor prezentate pe acest site pe un singur computer, numai pentru uz personal, necomercial. Utilizarea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute pe acest site poate încălca legile aplicabile privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte legi. Trebuie să păstrați toate notificările privind drepturile de autor și mărcile comerciale, inclusiv orice alte observații de proprietate, conținute în materiale. Utilizarea acestor materiale pe orice alt site web sau în orice mediu de computere în rețea este interzisă. Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate denumirile, siglele, mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale sunt proprietatea Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA și nu pot fi folosite de nimeni în nici un scop fără consimțământul nostru expres scris.

4.      ACORDUL UTILIZATORULUI

Prin supunerea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informații către noi, referitoare la îmbunătățiri aduse Site-ului și / sau serviciilor legate de Site; (denumit, în continuare, "Supunerea"), sunteți de acord că o asemenea supunere va fi considerată și va rămâne proprietatea Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA. Niciuna dintre Supuneri nu va fi supusă niciunei obligații de confidențialitate pe Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA nu este răspunzătoare pentru utilizarea sau dezvăluirea oricărei Supuneri. Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA deține toate drepturile legate de Prezentare și are dreptul de a utiliza Supunerea fără restricții în orice scop, comercial sau în alt mod, fără compensare pentru dvs. De asemenea, garantați că titularul oricăror drepturi, inclusiv drepturile morale în astfel de conținut, a renunțat total și efectiv la toate aceste drepturi și v-a acordat în mod valabil și irevocabil dreptul de a furniza drepturile de proprietate asupra Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA.

5.      CONȚINUTUL LEGAT DE SITE

Link-uri către alte site-uri care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. sunt furnizate pentru confortul dvs. Prin furnizarea acestor link-uri, nu validăm sau recomandăm astfel de site-uri sau materialele prezentate de sau furnizate de acestea și nu suntem responsabili pentru materialele, serviciile sau alte situații din sau legate de sau de pe orice alt site. Este posibil să existe linkuri către alte site-uri de pe paginile Site-ului care vă duc în afara site-ului nostru. Acestea includ legături de la agenți de publicitate, sponsori și parteneri de conținut care pot utiliza sigla noastră ca parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile cookie-uri către utilizatori, pot colecta date, solicita informații personale sau pot conține informații pe care le-ați putea considera nepotrivite sau ofensatoare. În plus, agenții de publicitate de pe Site pot trimite cookie-uri către utilizatori, pe care nu le controlăm. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva link-urile de pe site-urile terților către Site. Rețineți că ori de câte ori distribuiți informații online, aceste informații pot fi colectate și utilizate de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea oricăror informații pe care le dezvăluiți online; Faceți astfel de dezvăluiri pe propriul risc.

6.      NEGARE, EXCLUDERE ORI GARANȚIE

Sunteți de acord cu utilizarea site-ului pe propriul risc. Site-ul și orice informații, conținuturi și / sau materiale aferente sunt furnizate pe baza "ca atare", fără niciun fel de garanții. Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA neagă toate garanțiile, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la: garanții de titlu sau garanții implicite de vandabilitate; adecvare pentru un scop specific; neincalcare; și cele care fac obiectul statutului sau legii sau dintr-un un curs de afaceri sau utilizarea comerțului; altele decât aceste garanții care sunt implicite și nu pot fi excluse, restricționate sau modificate în conformitate cu legile aplicabile prezentului acord. 

Niciun sfat oral sau corespondență scrisă sau informații furnizate de Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA nu pot crea o garanție de niciun fel, și nu trebuie să vă bazați pe aceste informații sau sfaturi. Transmisiile electronice, incluzând internetul, reprezintă media publică și orice utilizare a acestor media este publică și nu privată. Informațiile legate sau relaționate de către o utilizare sunt publice sau reprezintă proprietatea informațiilor colective și nu informații personale sau private.

 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-urile care au legătură cu Site-ul sau sunt pe Site. Părțile despăgubite nu sunt responsabile pentru disfuncționalități, defecțiuni, întârzieri sau dificultăți ale programelor telefonice, electrice, electronice, de rețea, Internet, computer, hardware sau software sau scrisori ori e-mailuri, conexiuni, mesaje sau înregistrări de orice natură sau de orice formă întârziate, pierdute, furate, ilizibile, incomplete, defecte, sau securitatea oricăror astfel de probleme. Mai mult, părțile despăgubite nu sunt responsabile pentru informațiile de intrare incorecte sau inexacte cauzate de utilizatorii de Internet sau de vreun echipament sau programare asociat sau utilizat în Site sau de orice eroare tehnică sau umană care poate apărea în procesarea oricărei Informații legate de Site. 

De asemenea, sunteți de acord că părțile despăgubite nu sunt responsabile sau răspunzătoare în niciun fel de vătămarea, pierderea sau deteriorarea computerului dvs. sau interceptarea sau utilizarea informațiilor privind cărțile de credit legate de sau care rezultă din utilizarea Site-ului sau a oricăror site-uri, servicii sau materiale relaționate și, de asemenea, nu sunt responsabile sau răspunzătoare în niciun fel pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare sau daune legate de sau care rezultă din orice parte a site-ului care operează sau nu în operarea pe computere sau rețele utilizate de dvs. sau care comunică cu astfel de computere sau rețele. 

Site-ul poate conține inexactități tehnice sau erori tipografice sau omisiuni. Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA nu este responsabila pentru nici o eroare tipografică, fotografică, tehnică sau de prețuri (incluzând, fără a se limita, la tarifele hoteliere greșite), afișate pe site-ul nostru. Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA își rezervă dreptul de a aduce modificări, corecții și / sau îmbunătățiri site-ului, precum și produselor și programelor descrise în aceste informații, în orice moment, fără notificare. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervările în cazul în care se pare că un client s-a implicat într-o activitate frauduloasă sau necorespunzătoare sau în alte circumstanțe în care se pare că rezervările conțin sau au rezultat dintr-o greșeală sau o eroare.

7.      INDEMNIFICARE

Sunteți de acord să acordați despăgubiri companiei Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA și filialelor sale, afiliatelor, ofițerilor, directorilor, agenților și angajaților pentru orice revendicare sau cerere, inclusiv onorariile avocaților, făcute de orice terță parte din cauza încălcării dvs a Prezentul acord sau documentele pe care le încorporează prin referință sau încălcarea de către dvs. a oricărei legi sau a drepturilor unei terțe părți. Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA nu renunță la dreptul său de a acționa în legătură cu încălcări ulterioare și similare ale dvs ale legilor în vigoare sau prezentului acord. 

Sunteți în întregime responsabili pentru păstrarea confidențialității parolei și contului dvs. și pentru toate activitățile care apar în contul dvs. 

Prin prezenta, ne despăgubiți, apărați și ne conderați nevinovați, atât pe noi, cât și hotelurile și ofițerii, directorii, agenții, contractorii, subcontractorii, oaspeții, rezidenții, vizitatorii, invitații, beneficiarii și angajații (colectiv "Părțile despăgubite") pentru și împotriva oricăror acuzații, cereri, revendicări, datorii, daune, amenzi, penalități sau costuri de orice natură (inclusiv onorariile avocaților) și dacă, din cauza decesului sau rănirii oricărei persoane sau a pierderii sau deteriorării vreunei proprietăți sau în alt mod ("Revendicări") care rezultă din sau sunt în vreun fel legate de acest Acord, de serviciile sau produsele furnizate de Site sau orice act conex îndeplinit sau neîndeplinit de către dvs. și indiferent dacă a provocat sau a contribuit prin neglijența Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA sau Orice agent sau angajat al părților despăgubite sau oricare dintre acestea (Cu excepția și în măsura interzisă de legislația aplicabilă) sau reclamații care apar din contul dvs., inclusiv, fără limitare, orice revendicări legate de încălcarea de către dvs. a drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărei persoane, inclusiv, fără limitare, drepturile de autor, brevetul, Marca comercială, drepturile artistului, moralul moral, intimitatea, publicitatea sau drepturile care decurg din alte legi privind proprietatea intelectuală. În cazul în care orice revendicare este făcută sau se declanșează o acțiune sau o procedură împotriva părților despăgubite sau a oricăreia dintre acestea, care decurg din sau sunt legate de prezentul acord, orice astfel de parte despăgubită vă poate solicita, printr-o notificare rezonabilă, și prin Cheltuiala dvs., respingerea unei astfel de reclamații sau preluarea oricărei astfel de acțiuni sau proceduri și angajarea unui avocat în acest scop, acest avocat să fie supus aprobării prealabile în scris a unei astfel de părți despăgubite, care se consideră a fi fost acordată prin prezenta În cazul unui avocat care acționează pentru asigurătorii dvs. care se ocupă de o asemenea rezistență sau apărare. Veți coopera cu noi în apărarea oricărei revendicări. Ne rezervăm dreptul, pe propria noastră cheltuială, de a ne apăra și de a controla exclusiv orice chestiunie de despăgubire solicitată de către dvs.

8.      LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Nici noi și niciunul dintre fondurile, diviziile, afiliații, agenții și reprezentanții noștri nu suntem responsabili în fața dumneavoastră sau oricăror altor persoane pentru orice pierdere sau rănire sau daune directe, indirecte, accidentale, speciale, punitive sau similare care rezultă din accesul dumneavoastră sau utilizarea sau necesitatea dumneavoastră pentru accesarea sau utilizarea site-urilor web, oricăror materiale, avizuri sau recomandări ale părților terțe pe site-uri web. Aceste limitări se aplică dacă răspunsurile prevăzute sunt pe baza de contract, prejudiciu, neglijență, răspundere strictă sau orice altă bază, chiar dacă am fost informați asupra posibilității unor astfel de daune. În jurisdicții care nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecvente, răspunderea noastră în aceste jurisdicții va fi limitată în limitele permise de lege. Prin prezenta renunțați la dreptul de a face orice revendicări asupra noastră, diviziilor, afiliaților, agenților și reprezentanților noștri provenind din utilizarea dvs. a site-urilor web, sau orice materiale, avizuri sau recomandări ale terților la site-uri web.

9.      ABSOLVIRE A RESPONSABILITĂȚII

Prin utilizarea site-ului, toti utilizatori recunosc si sunt de acord că părțile despăgubite sunt absolvite de responsabilitate cu privire la toate aspectele sitului (incluzând, fără a se limita la, orice boală, pierdere, litigiu, pierderi personale, moarte, daune de proprietate și cereri pe baza drepturilor de publicitate, defăimare sau invazie a confidențialității, taxelor avocaților și costuri de judecată) care pot apărea în urma utilizării site-ului sau a acceptării, posesiunii, utilizării defectuoase a informațiilor, materialelor, serviciilor sau produselor aferente sau acceptate de acest site. Ne rezervăm dreptul oricând și fără notificare pentru a restricționa sau reduce accesul la site și la serviciile, conținutul, materialele și funcțiile de orice fel, oricui. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a căuta orice formă de scutire, incluzând, fără limitare, taxelor avocaților pentru activitate frauduloasă sau ilegală legată de utilizarea site-ului. 

Recunoașteți că există o posibilitate ca, ulterior executării prezentului Acord, să descoperiți fapte sau să suportați ori să suferiți revendicări care nu au fost cunoscute sau suspectate la momentul executării prezentului Contract și care, dacă ar fi fost cunoscute la acea dată, ar fi putut afecta considerabil executarea prezentul acord. Recunoașteți și sunteți de acord că, din cauza prezentului Acord și a comunicării conținute în această secțiune a prezentului Contract, vă asumați orice risc de astfel de fapte necunoscute și de asemenea creanțe necunoscute și nesuspectate.

10.  ACCES ȘI INTERFERENȚĂ

Nu veți folosi niciun proces pentru a monitoriza sau a copia Site-ul sau conținutul sau informațiile (inclusiv informațiile) conținute în acesta fără consimțământul scris în prealabil. Sunteți de acord că nu veți folosi niciun dispozitiv, software sau program pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu funcționarea corectă a Site-ului sau cu orice tranzacție efectuată prin intermediul Site-ului. Sunteți de acord că nu veți copia, reproduce altera sau modifica, crea lucrări derivate sau afișa public orice conținut de pe Site fără consimțământul expres scris al nostru sau al unei terțe părți corespunzătoare. 

Informațiile (inclusiv informațiile) pe care ni le furnizați (i) nu trebuie să conțină viruși, cai troieni, worms, time bombs, boți sau alte programe care sunt destinate să deterioreze, să interfereze în mod negativ, să intercepteze sau să exproprieze orice sistem , Date sau informații; Și (ii) nu creează răspundere pentru noi și nu ne determină să pierdem (integral sau parțial) serviciile furnizorilor noștri ISP sau ai altor furnizori.

11.  ÎNCHEIEREA

Acești termeni sunt valabili până când sunt încheiați de către oricare dintre părți. Puteți renunța la acești termeni în orice moment prin întreruperea utilizării Site-ului și distrugerea tuturor materialelor obținute de pe oricare dintre aceste site-uri, toate documentele aferente și toate copiile și instalările acestora, indiferent dacă sunt făcute în condițiile prezentului Contract sau altfel. Accesul dvs. la Site poate fi reziliat imediat fără notificare de la noi dacă, în mod exclusiv și deliberat, nu respectați niciun termen sau prevedere din acest Acord.

12.  LEGEA GUVERNATOARE

Trebuie să respectați toate legile, statutele, ordonanțele și reglementările aplicabile privind utilizarea de către dvs. a site-ului și solicitarea de oferte pentru achiziționarea și / sau vânzarea de produse și / sau servicii. Orice litigii care decurg din sau au legătură cu acest site vor fi guvernate și interpretate și aplicate în conformitate cu legile României aplicabile contractelor încheiate și care vor fi efectuate integral în România. Utilizarea acestui site este neautorizată în orice jurisdicție care nu aplică toate prevederile acestor Termeni, inclusiv, fără limitare, la acest paragraf. Sunteți de acord că orice acțiune în justiție sau echitabil care rezultă din sau în legătură cu termenii prezentului Contract va fi depusă numai la Curtea de Justiție a României, București.

13.  COMUNICAREA

Întrebările sau comentariile privind Site-ul și informațiile conținute în Site trebuie trimise la contact@hotelbelvederebraila.ro la Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA. Orice comunicare sau material care ne-a fost transmis prin intermediul site-ului sau al e-mailului pe Internet este transmis neconfidențial.

14.  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul www.hotelbelvederebraila.ro este operat de Societatea BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL SA, cu sediul social in Braila, Piata Independentei nr. 1, Jud. Braila, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Braila sub nr. J09/367/2015, CUI 2269065, denumita in continuare OPERATOR sau Hotel Belvedere.

Hotel Belvedere prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal conform celor de mai jos.

1.Categorii de date cu caracter personal

Pentru scopurile Prelucrarii mentionate la punctul II de mai jos, prelucram datele cu caracter personal ale dumneavoastra furnizate In cadrul site-ului nostru - denumite in continuare „Date cu caracter personal”, dupa cum urmeaza:

 • Nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon mobil/fix, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, (denumite în continuare „Date personale”);
 • Numarul rezervarii plasate, tipul de camera rezervata, informatii pentru plata (excluzand cele ale cardului bancar), detalii tranzactii (denumite în continuare „Date referitoare la rezervare”);
 • Continutul comentariului transmis si subiectul acestuia, continutul documentelor atasate si transmise catre Hotel Belvedere (denumite in continuare „Date de comunicare”);
 • Informatii privind utilizarea contului de utilizator si a Site-ului de catre dumneavoastra, cum ar fi data si ora la care ati accesat  Webite-ul, inclusiv adresa IP publica, Device ID public si date similare despre dumneavoastra (denumite in continuare „Date de monitorizare”).

Hotel Belvedere va colecteaza Datele cu caracter personal in urmatoarele modalitati: direct de la dumneavoastra (acordate pe site, email, retele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), din rapoartele traficului inregistrat de serverele care gazduiesc site-ul, din retele sociale precum si prin intermediul cookie-urilor sau de la parteneri terti care ne comunica date in vederea livrarii produselor catre dvs. (de ex.platforme de vanzare online).

2. Scopurile Prelucrării

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila in urmatoarele scopuri:

 1. pentru furnizarea bunurilor si serviciilor oferite de catre Hotel Belvedere, cuprinzand actiunile specifice acestei activitati inclusiv pentru a permite folosirea cat mai optima a Site-ului si In scopul obtinerii de informatii statistice pentru Imbunatatirea serviciilor Hotel Belvedere (denumite In continuare „Scopuri legate de furnizarea serviciilor si functionarea Site-ului”);
 2. pentru administrarea sigura a sistemului informatic al Hotel Belvedere si In scopul evitarii activitatilor infractionale (denumite In continuare „Scopuri legate de securitate si prevenirea fraudei”);
 3. pentru a permite clientilor sa rezerve camere pe site-ul Hotelului Belvedere. Utilizam informatiile pe care ni le furnizati pentru a administra rezervarea dvs pe Site-ul nostru. Puteti sa va administraţi rezervarea, sa o anulati sau sa o completati. (denumite in continuare „Scopuri legate de rezervari online”);
 4. pentru a permite realizarea activitatilor de marketing (denumite in continuare „Scopuri legate de marketing”); 

  Aceste activitati pot include:

  1. Utilizarea Datelor dumneavoastra personale pentru a va trimite noutaţi despre produsele şi serviciile noastre, atunci cand rezervati o camera. Va puteţi dezabona de la aceste comunicari de marketing, oricand, rapid şi uşor. Trebuie numai sa daţi clic pe link-ul de ˝Dezabonare˝ inclus in fiecare newsletter.
  2. Pe baza informatiilor pe care ni le furnizati vi se pot arata oferte personalizate pe Site (inclusiv pe reţelele sociale). Acestea pot fi oferte de care puteti beneficia direct pe Site, oferte ale unor terţi sau produse despre care credem ca v-ar interesa.
  3. Cand participati la alte activitati promotionale (tombole, concursuri), vi se va putea solicita sa ne comunicati informatii relevante ce vor fi utilizate pentru a administra aceste promotii sau pentru a intra in posesia premiilor acordate.

Vom utiliza Datele cu caracter personal, astfel cum vor fi furnizate de dumneavoastra catre Hotel Belvedere, in scopurile mentionate in aceasta Politica de Confidentialitate.

3.Temeiul Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal

In general, prelucrarea Datelor cu caracter personal este necesara in vederea desfasurarii activitatii specifice scopurilor Prelucrarii.

In general, vi se solicita sa furnizati Datele dumneavoastra cu caracter personal in mod obligatoriu, cu exceptia situatiilor limitate in care va comunicam ca anumite informatii sunt facultative. Daca nu ne oferiti respectivele date cerute a fi furnizate in mod obligatoriu, procesul poate fi intarziat sau chiar imposibil.

Pentru a putea prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal, Hotel Belvedere se bazeaza pe diferite temeiuri juridice, dupa cum urmeaza:

 1. Consimtamant: Ne putem baza pe acordul dumneavoastra de a va utiliza informatiile personale in anumite scopuri directe de marketing, consimtamantul fiind temeiul juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabila. Va puteti retrage consimtamantul in orice moment, contactandu-ne la adresele de la sfarsitul acestei Politici de Confidentialitate.
 2. Executarea unui contract sau in vederea incheierii unui contract: Prelucrarea este necesara pentru executarea contractului la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersurile necesare incheierii contractului dintre dumneavoastra si Hotel Belvedere (in cazul clientilor fiind vorba de contractul de rezervare a camerelor). De exemplu, daca utilizati serviciile noastre pentru a face o comanda online, va vom utiliza Datele cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatia de a finaliza si a administra acea rezervare in conformitate cu contractul pe care il avem cu dumneavoastra. De asemenea, Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi necesara pentru a face demersuri inainte de incheierea unui posibil contract, in conditiile in care sunteti un potential partener si doriti sa ne contactati in vederea unei eventuale colaborari comerciale;
 3. Interese legitime: Putem folosi informatiile pentru interesele noastre legitime, cum ar fi oferirea celui mai bun continut adecvat al Site-ului, e-mailuri si newsletter-uri, pentru a ne imbunatati si promova produsele si serviciile, precum si continutul pe Site-ul nostru, si in scopuri legale, administrative si de detectare a fraudei.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Scopurile prelucrarii

Categorii de Date cu caracter personal implicatet

Temeiul prelucrarii

Scopuri legate de furnizarea serviciilor si functionarea Site-ului

 • Date personale
 • Date de comunicare
 • Executarea unui contract;
 • In baza unei obligatii legale; sau
 • In baza interesului legitim.

Scopuri legate de securitate si prevenirea fraudei

 • Date personale
 • Date referitoare la comanda
 • Date de monitorizare
 • In baza unei obligatii legale; sau
 • In baza interesului legitim.

Scopuri legate de rezervari online

 • Date personale
 • Date referitoare la comanda
 • Date de comunicare
 • Executarea unui contract;
 • In baza unei obligatii legale; sau
 • In baza interesului legitim.

Scopuri legate de marketing

 • Date personale
 • Date referitoare la comanda
 • Pe baza de consimtamant;
 • In baza interesului legitim.

4.Transferuri de date, destinatari si temeiul legal al acestor transferuri

4.1.Destinatari

Terti: Hotel Belvedere va poate transfera datele unor agentii guvernamentale si de reglementare, instante si alte autoritati guvernamentale, conform prevederilor legislatiei aplicabile, in baza Art. 6(1) (c) GDPR, si consultantilor externi cu rol de operatori de date (de exemplu, avocati, contabili, auditori etc.) in baza Art. 6 (1) (f) GDPR.

Prestatori de servicii ai Hotel Belvedere in cadrul operatiunilor sale comerciale normale, Hotel Belvedere incheie contracte cu prestatori de servicii, in vederea desfasurarii anumitor sarcini legate de administrarea clientelei sau IT, de gestionarea furnizorilor la nivel global, furnizarea sistemelor si retelelor globale securizate ca prestator de servicii. Unele companii pot prelucra date cu caracter personal, inclusiv pentru: procesarea platilor (de ex. banci, procesatori de plati etc.), livrarea produselor (de ex. transportatori/curieri), organizarea campaniilor si desemnarea castigatorilor (de ex. agentii de marketing si publicitate), acordarea de premii (ex. agentii de turism). Prestatorii terti de servicii au semnat clauze de confidentialitate si nu li se permite sa utilizeze Datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri decat cele mentionate in prezenta Politica de Confidentialitate.

4.2. Transferuri de date transfrontaliere

Transferam Datele dumneavoastra cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in tari aflate pe teritoriul Uniunii Europene.

5.Perioade de retentie

Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate in prezenta vor fi pastrate doar cat este necesar, pe durata existentei contului dumneavoastra si ulterior, in timpul unei perioade de tranzitie (de exemplu, pentru primirea unui raspuns la solicitarea dumneavoastra, pentru livrarea bunurilor, emiterea facturilor) sau pentru oricare alta perioada mai indelungata in care Hotel Belvedere are obligatia legala de a arhiva Datele cu caracter personal.

Daca se initiaza o actiune judiciara, Datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi sterse sau arhivate, conform prevederilor legislatiei aplicabile.

In principiu, va vom pastra Datele cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. In toate cazurile, Datele cu caracter personal din contractele, comunicarile si alte documente identificate pot fi supuse unor cerinte legale de pastrare, care necesita, in principiu, pastrarea de pana la 10 ani. Orice alte Date cu caracter personal vor fi sterse, in principiu, in 6 luni de la ştergerea contului dumneavoastra de utilizator sau de la colectarea lor prin intermediul Site-ului, cu exceptia Datelor

Referitor la datele de rezervare care vor putea fi pastrate pana la 3 ani de la data tranzactiei sau, dupa caz, pentru o perioada necesara pentru indeplinirea unor obligatii legale (inclusiv daca suntem obligati astfel printr-o hotarare judecatoreasca) sau daca este necesar pentru motive de securitate, prevenirea fraudei, litigii sau abuzuri.

6. Proceduri de securitate

In conformitate cu legislatia europeana pentru protectia datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea neadecvata a Datelor cu caracter personal.

Utilizam sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti. De asemenea, folosim proceduri de securitate şi restrictionari tehnice şi fizice ale accesarii şi folosirii Datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale in timp ce lucreaza.

7.Drepturile dumneavoastra

Daca v-ati declarat consimtamantul cu privire la anumite activitati de Prelucrare, puteti retrage acest consimtamant in orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea Prelucrarii anterior retragerii consimtamantului.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. 
  Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
 2. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopurile Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 3. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 4. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 6. Dreptul de a obiecta:
  Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastra, in orice moment, fata de Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram Datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.  Acest drept poate fi invalidat in special daca Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Drepturile mentionate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata şi semnata, inaintata catre Hotel Belvedere la adresa postala Braila, Piata Independentei nr. 1, Jud. Braila – in atentia Administratorului – sau la adresa de email contact@hotelbelvederebraila.ro . In cerere, puteti arata daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi şi de poşta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea vi se va face numai personal. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.

Hotel Belvedere va comunica informatiile solicitate, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitarii exprimate de dumneavoastra privind modul de comunicare.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Hotel Belvedere, in calitate de operator de date, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam sa adresati orice intrebari catre Hotel Belvedere la adresa de email contact@hotelbelvederebraila.ro sau la adresa postala Braila, Piata Independentei nr. 1, Jud. Braila – in atentia Administratorului

8. Cum prelucram datele personale ale copiilor?

Serviciile si produsele oferite de Site-ul www.hotelbelvederebraila.ro nu sunt destinate minorilor.

Abonează-te la newsletter

Fii la curent cu ultimele noutăți și oferte de la Hotel Belvedere Brăila

Abonează-te

2023. Hotel Belvedere Brăila. Toate drepturile rezervate.

Termeni și condiții | Politica de cookie | Politica de anulare | ANPC